gohaiphong.jsc@gmail.com | 033 293 3338
Hỗ trợ khách hàng 24/24 Hotline tư vấn 033 293 3338
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
Giới thiệu | 20-02-2021 09:20:52 |

Hệ thống sản xuất và cung ứng sản phẩm pallet, thùng từ gỗ tự nhiên và công nghiệp của Công ty Cổ phần Gỗ Hải Phòng được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận đạt TCVN 9001:2015/ ISO 9001:2015

Gỗ Ván Ép công nghiệp sử dụng trong việc chế tạo Pallet của Công ty Cổ Phần Gỗ Hải Phòng đã được chứng nhận vượt qua các tiêu chuẩn kiểm tra khắt khe của Tổ chức giám định, thử nghiệm và chứng nhận độc lập Quốc tế SGS:

Các bài viết liên quan
Hệ thống sản xuất và cung ứng sản phẩm pallet, thùng từ gỗ tự nhiên và công nghiệp của Công ty Cổ ph...
Sơ đồ tổ chức Công ty CP GỖ HP
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Công ty Cổ phần Gỗ Hải Phòng
Sản xuất Pallet Hải Phòng
Sản xuất thùng gỗ Hải Phòng
Gỗ dán, gỗ ván ép Hải Phòng

033 293 3338