gohaiphong.jsc@gmail.com | 0332933338
Sản phẩm Pallet theo yêu cầu số 3
Liên hệ

-Sử dụng cho lưu kho, vân chuyển bằng container

-Sử dụng được cho cả xe nâng tay và nâng máy

-Sản phẩm được sấy khô đến độ ẩm 15-18% và hun trùng theo tiêu chuẩn ISPM15

Chi tiết sản phẩm

Dữ liệu đang được cập nhật ...

Các sản phẩm tương tự

0332933338